Skip to content

Renhold- og hygienekompetanse

Kurs, kompetanse og temainnlegg

Yrkesstolthet og kompetanse

Grunnleggende ferdigheter i renholdsoperatørfaget:

 • Utføre renhold med kostnadseffektive metoder
 • Vurdere renholdsmetoder for ulike typer overflatematerialer
 • Velge renholdsutstyr ut fra ergonomiske prinsipper
 • Tenke HMS og bruke egnet verneutstyr
 • Ha kunnskaper om maskinbruk og renholdkjemi
 • Utføre regelmessig og periodisk renhold

Utdrag fra læreplanens formål:

 • Faget er et forvaltnings –, drifts og vedlikeholdsfag
 • Renholdsoperatøren skal bidra til vedlikehold av overflater i ulike
  typer bygg, anlegg og transportmidler.
 • Renholdsoperatørfaget skal søke å sikre et godt innemiljø, materielle
  verdier og hygiene.
 • Faget skal bidra til kunnskap om bruk av kjemikalier, metoder,
  materialer og miljøvennlige produkter.
Ønsker du å ta fagbrev i Renholdsoperatørfaget?
Ønsker du å øke din eller dine ansattes renholdskompetanse?
Ønsker du som bedriftseier at dine renholdere skal ha den nødvendige faglige kompetansen?

Vi tilbyr

Teorikurs som fører fram til fagbrev.
Kompetanse i smitterenhold.
Grunnleggende kunnskaper i NS INSTA 800.
Temainnlegg for bedrifter, skoler, fagforeninger o.l.

Kursdeltakeres tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger fra kurset hos AOF / Arbeidslivets kompetansepartner

Kontakt

Siriann Tvedt

Siriann Tvedt

mobil: 402 08 330, epost: post@rohk.no